Здатність фінансового сектору створювати додану вартість | UBR.ua

Здaтність фінaнсoвoгo сeктoру створювати додану вартість

Додана вартість, як відомо, є однією з базових економічних категорій, хоча і не такою популярною, як, наприклад, прибуток, виручка або, скажімо, рентабельність.

Поделиться:

facebook
linkedin

telegram
skype
viber

Додана вартість, як відомо, є однією з базових економічних категорій, хоча і не такою популярною, як, наприклад, прибуток, виручка або, скажімо, рентабельність.

Згідно базових економічних знань, додана вартість характеризує внесок певної операції або бізнесу у створення нової цінності. Ця цінність, в основному, вимірюється прибутком, який виникає при цьому, та нарахованій заробітній платі учасникам відповідної операції або бізнес-діяльності. Таким чином ринок визначає, що саме і кому він готовий профінансувати. Цінність, що створюється, є основою розвитку та інновацій, тобто нових прогресивних способів розв’язання певних проблем у будь-якій сфері. Саме як «здатність створювати стійку додану вартість» визначають інновації представники McKinsey Global Institute — відомого на весь світ дослідницького підрозділу консультаційної компанії McKinsey — бренду № 1 в області стратегічного управління. Відповідно, щоб розвиватися, необхідно створювати додану вартість, створювати певну цінність. 

Ймовірно, всі погодяться з тим, що одне з головних призначень фондового ринку — бути інфраструктурою для ринків капіталу, з одного боку, створюючи умови для заробітків інвесторам, в тому числі й населенню, а з іншого — аккумулюючи фінансові та інвестиційні ресурси. І цей ринок в Україні упродовж майже 20 років не може запропонувати економіці цінність. Можливо тому, що не має у сукупності всіх своїх складових (регулятори, учасники, держава, інвестори…) намірів реалізувати інновації, тобто запропонувати ефективні способи вирішення певних проблем.

Добавить комментарий