Вичерпання всіх національних засобів правового захисту | UBR.ua

Вичeрпaння всіx нaціoнaльниx зaсoбів прaвoвoгo захисту

 
Як правило, Ви не можете звертатися до Європейського суду з прав людини, якщо для захисту своїх прав Ви не вичерпали всі ефективні початкові засоби юридичного захисту.
 

Поделиться:

facebook
linkedin

telegram
skype
viber

 

Як правило, Ви не можете звертатися до Європейського суду з прав людини, якщо для захисту своїх прав Ви не вичерпали всі ефективні початкові засоби юридичного захисту.

 

 

Під ефективними національними засобами правового захисту слід розуміти визначені законодавством, доступні та результативні процедури, які можуть забезпечити припинення порушень або відшкодування шкоди.

В Україні для оскарження рішень, дій, бездіяльності органів влади можна спочатку звернутися до адміністративного органу вищого рівня (оскарження в адміністративному порядку) або в прокуратуру, але це не є обов’язковою умовою для звернення до національного суду за захистом. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, не вважаються засобами правового захисту, які необхідно обов’язково використовувати перед зверненням до Суду, не судові процедури, звернення до парламенту, президента, уряду, прокуратури або уповноваженого з прав людини. Наприклад, якщо оскаржуєте рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, Ви не зобов’язані спочатку звертатися до прокуратури зі скаргою, оскільки прокуратура не має повноважень щодо остаточного вирішення цього питання, а лише може вказати відповідального органу на допущене їм порушення законодавства при прийнятті рішення. Тому національні засоби правового захисту будуть вичерпані, навіть якщо Ви не застосовували оскарження в адміністративному порядку або в прокуратуру, але пройшли всі доступні судові інстанції, однак захисту своїх, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, прав чи свобод так і не отримали.

За загальним правилом свідченням того, що Ви використовували всі наявні засоби національного захисту, є оскарження Вами судового рішення до суду касаційної інстанції та отримання рішення цього суду.

Важливо також знати, що коли національні засоби правового захисту відсутні або неефективні, тобто не здатні забезпечити остаточного захисту порушених прав, Ви можете звернутися до Європейського суду з прав людини не застосовуючи їх. Так, немає сенсу звертатися в національний суд, якщо Ваше право, гарантоване Конвенцією, порушується внаслідок дії закону, який Ви не маєте права спростувати в суд, або через відсутність закону. Також можна звернутися до Європейського суду з прав людини у разі тривалого зволікання з вирішенням Вашої справи в національних судах, не чекаючи їх вирішення. Наприклад, якщо Ви подали касаційну скаргу, але суд касаційної інстанції порушив розумні строки його розгляду, або у Вас є обґрунтовані підстави вважати, що скарга не буде розглянута своєчасно, не потрібно чекати роками, поки суд розгляне Вашу справу.

Добавить комментарий